Rezumatul cursurilor

Programul educaţional al institutului McKenzie oferă o gamă de cursuri. Pentru a avea o viziune privind conţinutul cursurilor aveţi descrierea detaliată mai jos pentru fiecare tip în parte.

Cerinţa pentru a parcurge programa cursurilor este ca partea A să fie parcursă prima dată şi partea D să fie parcursă ultima. Părţile B şi C pot fi parcurse în ordinea preferată de participant.

Partea A - Coloana lombară

Course A

Partea A –Coloana lombară

Rezumatul cursului

Acest curs cu durate de 4 zile face o introducere al spectelor teoretice şi a conceptului metodei McKenzie în Diagnosticare Mecanică şi Terapie (MDT) conform modului de aplicare al acestora în sistemul musculoscheletal.Accentul în acest curs ,care este primul curs în seria cursurilor metodei McKenzie, este pe evaluare, clasificare şi tartamentul pacianţilor cu suferinţe al segmentului lombar. Suferinţe manufestate prin prezenţa durerii şi limitare funcţională.

În câteva ţări o zi de curs este parcurs în sistemul de învăţare de la  distanţă (on line).Această component online trebuie completată înainte de cele trei zile care urmează să fie predate de un instructor la o locaţie prestabilită. În acele ţări în care acest system de învăţământ online nu este utilizat cele patru zile de curs sunt parcurse cu un instructor.

Accentul se pune pe modul de aplicare a MDT în contextul biopsihosocial al tratamentului privind pacienţii cu dureri musculoscheletale şi limitări funcţionale. Participanţii vor studia şi exersa evaluarea clasificarea şi procesul de tratament aferentă MDT, prin literatura de specialitate,workshopuri, discuţii şi demonstraţii pe pacient. Clasificarea sindroamelor Derangement,Dysfunction şi Postural este descries în detalii şi este discutata planul de tratament corespunzător accentuând procedurile de autotratament al  pacientului şi educarea lui. O să fie discutate indicaţiile procedurilor terapeutice iar procedurile vor fi şi demonstrate şi exersate. Este prezentat şi subgrupa Altele, care nu îndeplineşte criteriile sindroamelor McKenzie, şi este schiţat şi un diagnostic diferenţial pentru acest grup.

Demonstraţiile de urmărire a evoluţiei cazului vor clarifica procesul de reevaluare şi permit participanţiilor o înţelegere mai bună şi o viziune clară asupra impactului sistemului MDT pe modificările induse de terapie asupra stării pacientului pe durata a 2-3 şedinţe de tratament.

Cursul include un manual ilustrat şi o listă completă de referinţe. Participanţii vor avea acces la materialul video care cuprinde toate procedurile, la lista de referinţă de pe site-ul web al Institutului International McKenzie şi un formular de autoevaluare a cunoştinţelor (numai în limba Engleză).

Obiectivele cursului.

În urma participării şi al parcurgerii cu atenţie acest curs va oferi participanţiilor cunoştinţele introductive, aptitudini şi abilităţi de bază privind:

 1. Să descrie şi să discute principiile de bază al MDT şi cum se potriveşte cu contextul biopsihosocial al durerilor lombare.
 2. Aplicarea în mod corespunzător a MDT al metodei McKenzie la pacienţii cu suferinţe al coloanei lombare.
 3. Să facă diferenţiere între sindroameleMDT (Derangement, Dysfunction, Postural) şi subgrupa Altele şi să ofere tratamentul adecvat pentru fiecare sindrom MDT.
 4. Să identifice când este nevoie de aplicarea forţelor externe pentru rezolvarea suferinţei din cadrul sindroamelor folosind  conceptul “Progresia Forţelor” al MDT
 5. Luând în calcul barierele personale şi ambientale ale vindecării să recunoască modaliatatea prin care poate ajuta pacientul să formeze şi să aplice tratamentul prin care să atingă obiectivele terapiei.

Partea B - Coloana cervicală şi toracală

Course B

Partea B- Coloana cervicală şi toracală

Rezumatul cursului

Acest curs cu durata de patru zile este focusat pe aplicarea MDT la nuvelul coloanei cervical şi toracale. Cursul detaliează evaluarea, clasificarea şi tratamentul terapiei pacienţilor cu suferinţe ale coloanei cervical şi toracale, suferinţa menifestânduse prin durere şi limitare funcţională.

În câteva ţări o zi de curs este parcurs în sistemul de învăţare de la  distanţă (on line).Această component online trebuie completată înainte de cele trei zile care urmează să fie predate de un instructor la o locaţie prestabilită. În acele ţări în care acest system de învăţământ online nu este utilizat cele patru zile de curs sunt parcurse cu un instructor.

Accentul se pune pe  principiile MDT şi modul de aplicare al acestora în contextul biopsihosocial al tratamentului privind pacienţii cu dureri  şi limitări funcţionale ale coloanei cervicale şi toracale. Participanţii vor studia şi practica în mod extensiv evaluarea, clasificarea şi procesul de tratament aferentă MDT  prin literatura de specialitate, workshopuri, discuţii şi demonstraţii pe pacient.  Clasificarea sindroamelor Derangement,Dysfunction şi Postural la nivelul coloanei cervical şi toracale este descries în detalii şi este discutat planul de tratament corespunzător accentuând procedurile de autotratament al  pacientului şi educarea lui. La fel o să fie discutate indicaţiile procedurilor terapeutice iar procedurile vor fi şi demonstrate şi exersate. Este prezentat şi subgrupa Altele, care nu îndeplineşte criteriile sindroamelor McKenzie, şi este schiţat şi un diagnostic diferenţial pentru acest grup.

Demonstraţiile de urmărire a evoluţiei cazului vor clarifica procesul de reevaluare şi permit participanţiilor o înţelegere mai bună şi o viziune clară asupra impactului sistemului MDT pe modificările induse de terapie asupra stării pacientului pe durata a 2-3 şedinţe de tratament.

Cursul include un manual ilustrat şi o listă completă de referinţe.Participanţii vor avea acces la materialul video care cuprinde toate procedurile, la lista de referinţă de pe site-ul web al Institutului International McKenzie şi un formular de autoevaluare a cunoştinţelor (numai în limba Engleză).

Obiectivele cursului.

În urma participării şi al parcurgerii cu atenţie acest curs va oferi participanţiilor cunoştinţele introductive, aptitudini şi abilităţi de bază privind:

 1. Aplicarea în mod corespunzător a MDT al metodei McKenzie la pacienţii cu suferinţe al coloanei cervical şi toracale.
 2. Să facă diferenţiere între sindroameleMDT (Derangement, Dysfunction, Postural) şi subgrupa Altele şi să ofere tratamentul adecvat pentru fiecare sindrom MDT.
 3. Să identifice când este nevoie de aplicarea forţelor externe pentru rezolvarea suferinţei din cadrul sindroamelor folosind  conceptul “Progresia Forţelor” al MDT
 4. Luând în calcul barierele personale şi ambientale ale vindecării să recunoască modaliatatea prin care poate ajuta pacientul să formeze şi să aplice tratamentul prin care să atingă obiectivele terapiei.

Partea C - Coloana lombară avansat şi extremităţi- Membrele inferioare

Course C

Partea C-Coloana lombară avansat şi extremităţi- Membrele inferioare

Rezumatul cursului

Cursul cu durata pe patru zile va face o revizuire şi o avansare în cea ce priveşte teoria MDT şi aplicarea ei în practică în suferinţelor coloanei lombare  şi  face o prezentate a MDT în tratamentul afecţiunilor musculoscheletale.

Cursul în prima etapă va ajuta participanţii în dezvoltarea cunoştinţelor privind avaluarea ,clasificarea şi tratamentul pacienţilor cu suferinţe al coloanei lombare manifestate prin durere şi limitare funcţională. Apoi va fi prezentat partea teoretică şi aplicarea practică al MDT în cazul suferinţelor musculoscheletale a  extremităţiilor inferioare. Pentru a demonstra caracteristicile şi tratamentul sindroamelor şi a subgrupului ALTELE, aşa cum sunt prezente la membrele inferioare, este utilizat literatura, evaluarea pacienţiilor şi şedinţele practice. Pentru a asigura participanților la curs o înțelegere mai amplă a MDT în contextul biopsihosocial al tratării afecțiunilor sistemului musculo-scheletal sunt utilizate metode specifice de rezolvare a problemelor, de învățare logică și de raționament clinic. Participanții la curs vor avea oportunitatea de a discuta și a practica extensiv tipurile de evaluare conform MDT, cât și procesul de clasificare si management prin intermediul workshop-urilor, prin discuții și demonstrații pe pacienți. Vor fi utilizate și sesiuni practice pentru dezvoltarea abilităților în aplicarea cunoștințelor privind autotratamentul și procedurile clinice.

Demonstrațiile de reevaluare a pacienților vor ilustra procesul de reevaluare și vor permite participanților la curs să observe și să înțeleagă impactul sistemului MDT asupra diferiților pacienți de-a lungul a 2 – 3 sedințe de tratament.

În cardul cursului va fi cuprins și un manual ilustrat, precum și o listă completă cu referințe. Participanții la curs vor avea acces la secvențele video aferente tuturor procedurilor, la o listă completă cu referințe pe site-ul Institutului Internațional McKenzie (MII), precum și un formular – test disponibil doar în limba engleză.

Cursul cu durata pe patru zile va face o revizuire şi o avansare în cea ce priveşte teoria MDT şi aplicarea ei în practică în suferinţelor coloanei lombare  şi  face o prezentate a MDT în tratamentul afecţiunilor musculoscheletale.

Cursul în prima etapă va ajuta participanţii în dezvoltarea cunoştinţelor privind avaluarea ,clasificarea şi tratamentul pacienţilor cu suferinţe al coloanei lombare manifestate prin durere şi limitare funcţională. Apoi va fi prezentat partea teoretică şi aplicarea practică al MDT în cazul suferinţelor musculoscheletale a  extremităţiilor inferioare. Pentru a demonstra caracteristicile şi tratamentul sindroamelor şi a subgrupului ALTELE, aşa cum sunt prezente la membrele inferioare, este utilizat literatura, evaluarea pacienţiilor şi şedinţele practice. Pentru a asigura participanților la curs o înțelegere mai amplă a MDT în contextul biopsihosocial al tratării afecțiunilor sistemului musculo-scheletal sunt utilizate metode specifice de rezolvare a problemelor, de învățare logică și de raționament clinic. Participanții la curs vor avea oportunitatea de a discuta și a practica extensiv tipurile de evaluare conform MDT, cât și procesul de clasificare si management prin intermediul workshop-urilor, prin discuții și demonstrații pe pacienți. Vor fi utilizate și sesiuni practice pentru dezvoltarea abilităților în aplicarea cunoștințelor privind autotratamentul și procedurile clinice.

Demonstrațiile de reevaluare a pacienților vor ilustra procesul de reevaluare și vor permite participanților la curs să observe și să înțeleagă impactul sistemului MDT asupra diferiților pacienți de-a lungul a 2 – 3 sedințe de tratament.

În cardul cursului va fi cuprins și un manual ilustrat, precum și o listă completă cu referințe. Participanții la curs vor avea acces la secvențele video aferente tuturor procedurilor, la o listă completă cu referințe pe site-ul Institutului Internațional McKenzie (MII), precum și un formular – test disponibil doar în limba engleză.

Obiectivele cursului dedicat coloanei lombare

Participând cu atenție la curs și absolvindu-l, cursanții vor dobândi cunoștințe avansate, experiență și abilități pentru a :

 1. identifica, discuta și rezolva problemele obișnuite întâlnite la aplicarea metodei MDT pentru coloana lombară
 2. analiza și discuta evaluarea conform principiului MDT, precum și modul prin care această evaluare îi ajută la clasificarea pacienților
 3. discuta aplicarea în practică a forțelor, precum și modul prin care acestea sunt integrate în conceptul de Progresie a forțelor în cadrul MDT
 4. aplica tehnicile specifice pentru coloana lombară la un nivel avansat și a identifica problemele și eventualele variații în aplicarea tehnicilor învățate
 5. analiza studiile de caz prezentate cu simptome ale coloanei lombare, precum și a stabili clasificarea acestora

Obiectivele cursului dedicat membrelor inferioare

Participând cu atenție la curs și absolvindu-l, cursanții vor dobândi cunoștințe de bază, experiență și abilități pentru a :

 1. descrie și discuta  baza actuală de evidențe pentru utilizarea MDT în cazul afecțiunilor musculoscheletale ale membrelor inferioare
 2. descrie caracteristicile sindroamelor de Derangement, Dysfunction și Postural, așa cum se întâlnesc în afecțiunile membrelor inferioare
 3. evalua conform MDT afecțiunile membrelor inferioare și a depista prezența sindroamelor MDT
 4. crea programe de tratament adecvate pentru pacienții ce prezintă sindroamele Derangement, Dysfunction și Postural la nivelul membrelor inferioare, în contextul biopsihosocial
 5. analiza studii de caz ale pacienților ce prezintă simptome la nivelul membrelor inferioare și a stabili o clasificare a acestora

Partea D - Coloana cervicală / toracală – nivel avansat și membrele superioare

Course D

Partea D – Coloana cervicală / toracală – nivel avansat și membrele superioare

Rezumatul cursului

cest curs, care durează patru zile, își propune să revizuiască și să aprofundeze cunoștințele teoretice și practice ale MDT în relație cu segmentul cervical și toracal și va face o introducere a conceptului MDT aplicat în managementul afecțiunilor musculo-scheletale ale membrelor superioare.

AÎn primul rând, cursul va ajuta participanții să își extindă capacitatea de evaluare, clasificare și tratament la pacienții cu afecțiuni la nivelul coloanei cervicale și toracale (simptome dureroase și limitări funcționale). În al doilea rând, va fi prezentată teoria și partea practică aferente conceptului MDT aplicat la nivelul membrelor superioare. Prelegerile, evaluările pacienților și demonstrațiile practice vor demonstra caracteristicile și tratamentul sindroamelor MDT, precum și grupa ALTELE, așa cum apar la nivelul membrelor superioare.

Pentru a asigura participanților la curs o înțelegere mai amplă a MDT în contextul biopsihosocial al tratării afecțiunilor sistemului musculo-scheletal sunt utilizate metode specifice de rezolvare a problemelor, de învățare logică și de raționament clinic. Participanții la curs vor avea oportunitatea de a discuta și a practica extensiv tipurile de evaluare conform MDT, cât și procesul de clasificare si management prin intermediul workshop-urilor, prin discuții și demonstrații pe pacienți. Vor fi utilizate și sesiuni practice pentru dezvoltarea abilităților în aplicarea cunoștințelor privind autotratamentul și procedurile clinice.

Demonstrațiile de reevaluare a pacienților vor ilustra procesul de reevaluare și vor permite participanților la curs să observe și să înțeleagă impactul sistemului MDT asupra diferiților pacienți de-a lungul a 2 – 3 sedințe de tratament.

În cardul cursului va fi cuprins și un manual ilustrat, precum și o listă completă cu referințe. Participanții la curs vor avea acces la secvențele video aferente tuturor procedurilor, la o listă completă cu referințe pe site-ul Institutului Internațional McKenzie (MII), precum și un formular – test disponibil doar în limba engleză.

Obiectivele cursului pentru segmentul cervical și toracal

Participând cu atenție la curs și absolvindu-l, cursanții vor dobândi cunoștințe avansate, experiență și abilități pentru a :

 1. identifica și discuta problemele comune întâlnite în aplicarea MDT la nivelul coloanei cervicale și toracale
 2. analiza și discuta evaluarea conform principiului MDT, precum și modul prin care această evaluare îi ajută la clasificarea pacienților
 3. discuta aplicarea în practică a forțelor, precum și modul prin care acestea sunt integrate în conceptul de Progresie a forțelor în cadrul MDT
 4. aplica tehnicile specifice pentru coloana cervicală și toracică la un nivel avansat și a identifica problemele și eventualele variații în aplicarea tehnicilor învățate
 5. analiza studiile de caz prezentate cu simptome ale coloanei cervicale și toracale, precum și a stabili clasificarea acestor

Obiectivele cursului dedicat membrelor superioare

Participând cu atenție la curs și absolvindu-l, cursanții vor dobândi cunoștințe de bază, experiență și abilități pentru a :

 1. descrie și discuta baza actuală de evidențe pentru utilizarea MDT în cazul afecțiunilor musculoscheletale ale membrelor superioare
 2. descrie caracteristicile sindroamelor de Derangement, Dysfunction și Postural, așa cum se întâlnesc în afecțiunile membrelor superioare
 3. evalua conform MDT afecțiunile membrelor superioare și a depista prezența sindroamelor MDT
 4. crea programe de tratament adecvate pentru pacienții ce prezintă sindroamele Derangement, Dysfunction și Postural la nivelul membrelor superioare, în contextul biopsihosocial
 5. analiza studii de caz ale pacienților ce prezintă simptome la nivelul membrelor superioare și a stabili o clasificare a acestora

CURSUL MDT - MEMBRE INFERIOARE ȘI SUPERIOARE – NIVEL AVANSAT

Course E

CURSUL MDT – MEMBRE INFERIOARE ȘI SUPERIOARE – NIVEL AVANSAT

Rezumatul cursului

În aceste două zile de curs intensiv (14 ore) se va pune accentul pe principii de tratament avansate și pe aplicații practice cu ajutorul demonstrațiilor clinice, al rezolvării logice a problemelor apărute, al analizării studiilor de caz, al evaluărilor și tratamentului pacienților, precum și al tehnicilor de lucru.

Obiectivele cursului

Obiectivul acestui curs este de a aprofunda cunoștințele dobândite în urma participării la cursurile introductive pentru membrele superioare, respectiv inferioare (Modulul C, respectiv Modulul D), astfel încât participanții să :

 1. aplice în mod adecvat metoda MDT în cazul pacienților cu afecțiuni ale membrelor
 2. facă o distincție clară între sindroamele McKenzie (Potural, Dysfunction și Derangement) așa cum sunt ele întâlnite la nivelul membrelor
 3. aplice un regim de tratament adecvat fiecărui sindrom și sub-clasificărilor acestuia
 4. să identifice situațiile când este necesară aplicarea forțelor externe pentru ameliorarea simptomelor folosind conceptul McKenzie de Progresie a forțelor
 5. ajute pacienții să își realizeze singuri planul de tratament și să îl aplice pentru a-și îndeplini obiectivele tratamentului
 6. distingă afecțiunile de origine non-mecanică și să ofere sfaturile adecvate în situația respectivă

Condițiile de participare

Pentru a putea participa la acest curs este necesară participarea și absolvirea Modulului D - Coloana cervicală / toracală – nivel avansat și membrele inferioare.

Pregătirea participării la curs

Pentru a se pregăti pentru participarea la acest curs intensiv, cursanții care au absolvit cursurile anterior introducerii informațiilor despre extremități în Modulele C și D sunt rugați să asiste la Modulele C și D actualizate sau să parcurgă cartea The Human Extremities – Mechanical Diagnosis and Therapy.