Cum poți deveni terapeut Licențiat

Programul educațional MDT constă în cursuri post-universitare bine structurate, care pregătesc studenții pentru examenul care le oferă posibilitatea obținerii licenței – primul nivel în certificarea Mechanical Diagnosis and Therapy (Diagnosticare Mecanică și Terapie).

Cerințe :

  • Absolvirea modulelor A, B, C și D
  • Participantul trebuie să fie terapeut licențiat sau înregistrat în Colegiul Fizioterapeuților

În concordanță cu cererea din ce în ce mai mare de terapeuți certificați McKenzie, se recomandă absolvirea examenului final. Examenul constă în teste pe mai multe niveluri, concepute pentru a evalua cunoștințele și abilitățile clinice din MDT ale terapeutului.

De ce se organizează un examen de licențiere?

  • Pentru a identifica terapeuții care demonstrează reale competențe în metoda McKenzie
  • Pentru a stabili anumite standarde în aplicarea metodei McKenzie
  • Pentru a se asigura o aliniere a cursurilor teoretice cu tehnicile folosite in practică, așa cum este recomandat de către McKenzie Institute International
  • Pentru a organiza terapeuții într-un grup recunoscut internațional, astfel încât să poată fi recomandați cu ușurință
  • Pentru a organiza un grup de terapeuți care să participe la diverse proiecte de cercetare științifică

Care sunt beneficiile unui terapeut licențiat în metoda McKenzie ?

BenefiCIU 1

Recomandarea

Terapeutul licențiat în metoda McKenzie beneficiază de recomandări din partea institutului McKenzie. În fiecare an, Conducerea Institutului primește din întreaga lume un număr în continuă creștere de cereri pentru terapeuți licențiați în metoda McKenzie. Terapeuții care obțin statutul de Licențiat sunt introduși într-o bază de date astfel încât să poată primi recomandări.

BenefiCIU 2

Recunoșterea

Cunoștințele și abilitățile terapeutului licențiat în metoda McKenzie sunt recunoscute de către colegii terapeuți, facultatea pe care a absolvit-o, ramura medicală și comunitatea în care profesează, profesioniștii care pot oferi recomandări și firmele de asigurare medicală.

BenefiCIU 3

Oportunități în activitatea de cercetare

Terapeutul licențiat în metoda McKenzie poate fi solicitat să participe la studii și proiecte de cercetare.

Studii ulterioare

După obținerea statutului de Licențiat, puteți continua studiile și obțineți Diploma în Diagnostic Mecanic și Terapie – Dip.MDT. Curriculum-ul diplomei MDT este format din două componente : teoretica / clinică și examenul final.

A parcurge și a absolvi programul de obținere a Diplomei înseamnă ca terapeutul să atingă nivelul maxim de pregătire și competență în Metoda McKenzie de Diagnosticare Mecanică și Terapie și numărul maxim de credite aferente, putând ulterior să facă uz de Diploma MDT .